Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Lần về Tỉ lệ
12 3 Lần 3.33%
30 3 Lần 3.33%
39 3 Lần 3.33%
81 3 Lần 3.33%
93 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 30/09/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
12 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Không tăng
39 3 Lần Tăng 1
81 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Tăng 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 6 Giảm 1
26 6 Không tăng
87 5 Không tăng
01 4 Không tăng
09 4 Không tăng
27 4 Không tăng
30 4 Không tăng
39 4 Tăng 1
93 4 Tăng 2
96 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
09 13 Không tăng
00 11 Không tăng
93 11 Tăng 2
01 10 Giảm 1
25 10 Không tăng
87 10 Không tăng
08 9 Tăng 1
13 9 Giảm 1
18 9 Không tăng
26 9 Tăng 1
27 9 Không tăng
71 9 Không tăng
89 9 Không tăng
20 8 Tăng 1
28 8 Giảm 1
67 8 Không tăng
77 8 Không tăng
78 8 Không tăng
81 8 Không tăng
85 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 34: 2 Kỳ
  • 93: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Không tăng
0
Giảm 1 23 Lần
18 Lần Không tăng
1
Tăng 1 20 Lần
22 Lần Không tăng
2
Không tăng 18 Lần
19 Lần Tăng 3
3
Tăng 2 20 Lần
14 Lần Không tăng
4
Tăng 1 15 Lần
15 Lần Không tăng
5
Giảm 1 15 Lần
14 Lần Giảm 1
6
Tăng 1 19 Lần
13 Lần Giảm 2
7
Giảm 1 22 Lần
21 Lần Giảm 2
8
Giảm 3 14 Lần
23 Lần Tăng 2
9
Tăng 1 14 Lần