Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 3 Lần 3.33%
07 3 Lần 3.33%
46 3 Lần 3.33%
64 3 Lần 3.33%
72 3 Lần 3.33%
76 3 Lần 3.33%
94 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 02/03/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 3 Lần Không tăng
07 3 Lần Không tăng
46 3 Lần Tăng 1
64 3 Lần Tăng 2
72 3 Lần Tăng 1
76 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
04 5 Không tăng
05 5 Không tăng
27 5 Không tăng
33 5 Giảm 1
83 5 Không tăng
01 4 Không tăng
07 4 Không tăng
55 4 Tăng 1
72 4 Tăng 1
78 4 Không tăng
93 4 Không tăng
94 4 Tăng 2

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
27 11 Không tăng
87 11 Không tăng
71 10 Không tăng
96 10 Không tăng
34 9 Không tăng
64 9 Tăng 2
72 9 Tăng 1
75 9 Không tăng
78 9 Không tăng
81 9 Tăng 1
83 9 Không tăng
01 8 Không tăng
52 8 Tăng 1
80 8 Không tăng
94 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 55: 2 Kỳ
  • 46: 2 Kỳ
  • 27: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
27 Lần Không tăng
0
Giảm 1 13 Lần
11 Lần Giảm 1
1
Không tăng 19 Lần
13 Lần Giảm 2
2
Giảm 1 16 Lần
19 Lần Giảm 4
3
Giảm 1 23 Lần
16 Lần Tăng 3
4
Tăng 4 23 Lần
16 Lần Tăng 1
5
Không tăng 16 Lần
14 Lần Tăng 3
6
Tăng 2 22 Lần
22 Lần Tăng 1
7
Giảm 1 17 Lần
25 Lần Giảm 2
8
Không tăng 15 Lần
17 Lần Tăng 1
9
Giảm 2 16 Lần