Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 5 Lần 5.56%
42 3 Lần 3.33%
49 3 Lần 3.33%
59 3 Lần 3.33%
62 3 Lần 3.33%
78 3 Lần 3.33%
92 3 Lần 3.33%
93 3 Lần 3.33%
98 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 15/06/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 5 Lần Tăng 1
42 3 Lần Tăng 1
49 3 Lần Tăng 1
59 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Tăng 1
78 3 Lần Giảm 1
92 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Không tăng
98 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 6 Tăng 1
92 6 Không tăng
01 5 Giảm 1
60 5 Giảm 2
62 5 Tăng 1
93 5 Không tăng
33 4 Không tăng
42 4 Tăng 1
49 4 Tăng 1
54 4 Không tăng
59 4 Không tăng
78 4 Không tăng
79 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
01 13 Tăng 1
05 11 Không tăng
33 11 Không tăng
60 10 Không tăng
72 10 Tăng 1
83 10 Không tăng
93 10 Không tăng
94 10 Tăng 1
14 9 Tăng 1
36 9 Không tăng
54 9 Không tăng
78 9 Giảm 1
92 9 Không tăng
04 8 Không tăng
27 8 Giảm 1
38 8 Không tăng
64 8 Tăng 1
70 8 Không tăng
89 8 Giảm 1
91 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 35: 2 Kỳ
  • 62: 2 Kỳ
  • 14: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Giảm 2
0
Giảm 3 13 Lần
16 Lần Không tăng
1
Giảm 3 17 Lần
11 Lần Tăng 1
2
Tăng 6 24 Lần
18 Lần Giảm 2
3
Không tăng 22 Lần
21 Lần Tăng 2
4
Tăng 2 25 Lần
14 Lần Giảm 1
5
Giảm 2 11 Lần
20 Lần Tăng 1
6
Giảm 2 15 Lần
21 Lần Tăng 1
7
Không tăng 13 Lần
12 Lần Tăng 1
8
Không tăng 21 Lần
26 Lần Giảm 1
9
Tăng 2 19 Lần