Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Lần về Tỉ lệ
56 3 Lần 3.33%
63 3 Lần 3.33%
68 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
02 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 18/03/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
56 3 Lần Không tăng
63 3 Lần Không tăng
68 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
04 5 Tăng 1
38 4 Không tăng
45 4 Không tăng
52 4 Tăng 1
56 4 Không tăng
76 4 Không tăng
78 4 Giảm 1
85 4 Không tăng
86 4 Không tăng
88 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
88 13 Tăng 1
04 12 Tăng 1
38 12 Không tăng
15 10 Không tăng
46 10 Không tăng
56 10 Không tăng
69 10 Không tăng
71 10 Không tăng
19 9 Giảm 1
57 9 Giảm 1
78 9 Không tăng
11 8 Không tăng
17 8 Tăng 1
22 8 Không tăng
36 8 Không tăng
44 8 Không tăng
53 8 Không tăng
75 8 Tăng 1
83 8 Không tăng
86 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 56: 3 Kỳ
  • 61: 2 Kỳ
  • 93: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Tăng 2
0
Tăng 2 14 Lần
18 Lần Giảm 1
1
Giảm 4 16 Lần
19 Lần Tăng 1
2
Tăng 1 15 Lần
10 Lần Giảm 5
3
Giảm 1 16 Lần
19 Lần Tăng 2
4
Không tăng 18 Lần
19 Lần Tăng 2
5
Tăng 2 20 Lần
19 Lần Giảm 1
6
Giảm 1 24 Lần
20 Lần Không tăng
7
Tăng 2 20 Lần
21 Lần Giảm 2
8
Không tăng 27 Lần
15 Lần Tăng 2
9
Giảm 1 10 Lần