Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – Kết quả XS Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 15/06/2024

ĐB 588522
Nhất 49302
Nhì 12928
Ba 51635 22879
58149 97212 35062 77664
77063 58594 87074
Năm 2372
Sáu 2501 3742 3088
Bảy 014
Tám 51
Đầu
0 02, 01
1 12, 14
2 22, 28
3 35
4 49, 42
5 51
6 62, 64, 63
7 79, 74, 72
8 88
9 94
Đuôi
0
1 01, 51
2 22, 02, 12, 62, 72, 42
3 63
4 64, 94, 74, 14
5 35
6
7
8 28, 88
9 79, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 08/06/2024

ĐB 976944
Nhất 69134
Nhì 07605
Ba 26419 89362
52235 92021 43478 72889
20233 50061 03514
Năm 1406
Sáu 5460 6241 8709
Bảy 023
Tám 93
Đầu
0 05, 06, 09
1 19, 14
2 21, 23
3 34, 35, 33
4 44, 41
5
6 62, 61, 60
7 78
8 89
9 93
Đuôi
0 60
1 21, 61, 41
2 62
3 33, 23, 93
4 44, 34, 14
5 05, 35
6 06
7
8 78
9 19, 89, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 01/06/2024

ĐB 782998
Nhất 39098
Nhì 78593
Ba 86759 16590
32703 09313 18838 83042
65939 32614 02598
Năm 0007
Sáu 1734 5259 6242
Bảy 181
Tám 57
Đầu
0 03, 07
1 13, 14
2
3 38, 39, 34
4 42, 42
5 59, 59, 57
6
7
8 81
9 98, 98, 93, 90, 98
Đuôi
0 90
1 81
2 42, 42
3 93, 03, 13
4 14, 34
5
6
7 07, 57
8 98, 98, 38, 98
9 59, 39, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/05/2024

ĐB 743279
Nhất 37278
Nhì 44178
Ba 71548 62892
23488 98913 51174 13360
04073 14859 52847
Năm 5345
Sáu 8037 1549 6704
Bảy 091
Tám 99
Đầu
0 04
1 13
2
3 37
4 48, 47, 45, 49
5 59
6 60
7 79, 78, 78, 74, 73
8 88
9 92, 91, 99
Đuôi
0 60
1 91
2 92
3 13, 73
4 74, 04
5 45
6
7 47, 37
8 78, 78, 48, 88
9 79, 59, 49, 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/05/2024

ĐB 613514
Nhất 15772
Nhì 92897
Ba 89286 89601
14292 12543 17962 66320
33846 73449 78514
Năm 6092
Sáu 1409 2770 3883
Bảy 806
Tám 93
Đầu
0 01, 09, 06
1 14, 14
2 20
3
4 43, 46, 49
5
6 62
7 72, 70
8 86, 83
9 97, 92, 92, 93
Đuôi
0 20, 70
1 01
2 72, 92, 62, 92
3 43, 83, 93
4 14, 14
5
6 86, 46, 06
7 97
8
9 49, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/05/2024

ĐB 995138
Nhất 02078
Nhì 33375
Ba 31787 70402
42129 24356 63247 18468
06036 16613 55754
Năm 9885
Sáu 2222 7260 4696
Bảy 391
Tám 05
Đầu
0 02, 05
1 13
2 29, 22
3 38, 36
4 47
5 56, 54
6 68, 60
7 78, 75
8 87, 85
9 96, 91
Đuôi
0 60
1 91
2 02, 22
3 13
4 54
5 75, 85, 05
6 56, 36, 96
7 87, 47
8 38, 78, 68
9 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/05/2024

ĐB 335201
Nhất 86364
Nhì 51996
Ba 53593 45642
30762 41336 13123 08472
55192 81660 90017
Năm 8108
Sáu 9065 3662 5288
Bảy 416
Tám 14
Đầu
0 01, 08
1 17, 16, 14
2 23
3 36
4 42
5
6 64, 62, 60, 65, 62
7 72
8 88
9 96, 93, 92
Đuôi
0 60
1 01
2 42, 62, 72, 92, 62
3 93, 23
4 64, 14
5 65
6 96, 36, 16
7 17
8 08, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/04/2024

ĐB 487281
Nhất 57970
Nhì 26212
Ba 10231 06997
70744 64946 89336 20001
88947 84105 33408
Năm 6501
Sáu 4879 9392 1211
Bảy 980
Tám 27
Đầu
0 01, 05, 08, 01
1 12, 11
2 27
3 31, 36
4 44, 46, 47
5
6
7 70, 79
8 81, 80
9 97, 92
Đuôi
0 70, 80
1 81, 31, 01, 01, 11
2 12, 92
3
4 44
5 05
6 46, 36
7 97, 47, 27
8 08
9 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/04/2024

ĐB 022733
Nhất 35946
Nhì 02873
Ba 47928 42735
95504 05196 06192 31570
94654 98251 26004
Năm 6833
Sáu 4834 7128 4367
Bảy 567
Tám 76
Đầu
0 04, 04
1
2 28, 28
3 33, 35, 33, 34
4 46
5 54, 51
6 67, 67
7 73, 70, 76
8
9 96, 92
Đuôi
0 70
1 51
2 92
3 33, 73, 33
4 04, 54, 04, 34
5 35
6 46, 96, 76
7 67, 67
8 28, 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 13/04/2024

ĐB 091461
Nhất 45983
Nhì 68854
Ba 07050 77694
49290 29174 74093 00065
25649 76579 19559
Năm 7260
Sáu 9258 6818 3554
Bảy 543
Tám 33
Đầu
0
1 18
2
3 33
4 49, 43
5 54, 50, 59, 58, 54
6 61, 65, 60
7 74, 79
8 83
9 94, 90, 93
Đuôi
0 50, 90, 60
1 61
2
3 83, 93, 43, 33
4 54, 94, 74, 54
5 65
6
7
8 58, 18
9 49, 79, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 06/04/2024

ĐB 181411
Nhất 61401
Nhì 15101
Ba 09805 53094
36960 72336 75873 07260
84750 17674 80805
Năm 2391
Sáu 0118 9356 0935
Bảy 321
Tám 38
Đầu
0 01, 01, 05, 05
1 11, 18
2 21
3 36, 35, 38
4
5 50, 56
6 60, 60
7 73, 74
8
9 94, 91
Đuôi
0 60, 60, 50
1 11, 01, 01, 91, 21
2
3 73
4 94, 74
5 05, 05, 35
6 36, 56
7
8 18, 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 30/03/2024

ĐB 660752
Nhất 27290
Nhì 40721
Ba 78570 67408
50640 04974 82750 37466
38407 04054 59383
Năm 9758
Sáu 6860 5479 3111
Bảy 857
Tám 08
Đầu
0 08, 07, 08
1 11
2 21
3
4 40
5 52, 50, 54, 58, 57
6 66, 60
7 70, 74, 79
8 83
9 90
Đuôi
0 90, 70, 40, 50, 60
1 21, 11
2 52
3 83
4 74, 54
5
6 66
7 07, 57
8 08, 58, 08
9 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 23/03/2024

ĐB 805911
Nhất 51220
Nhì 80156
Ba 23791 92839
46948 63905 36577 57141
64440 56390 72249
Năm 6034
Sáu 3168 5867 3601
Bảy 593
Tám 30
Đầu
0 05, 01
1 11
2 20
3 39, 34, 30
4 48, 41, 40, 49
5 56
6 68, 67
7 77
8
9 91, 90, 93
Đuôi
0 20, 40, 90, 30
1 11, 91, 41, 01
2
3 93
4 34
5 05
6 56
7 77, 67
8 48, 68
9 39, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 16/03/2024

ĐB 483597
Nhất 76682
Nhì 60514
Ba 99906 92117
44038 76802 75927 39312
13921 90233 05007
Năm 4989
Sáu 1223 1668 6186
Bảy 170
Tám 03
Đầu
0 06, 02, 07, 03
1 14, 17, 12
2 27, 21, 23
3 38, 33
4
5
6 68
7 70
8 82, 89, 86
9 97
Đuôi
0 70
1 21
2 82, 02, 12
3 33, 23, 03
4 14
5
6 06, 86
7 97, 17, 27, 07
8 38, 68
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 09/03/2024

ĐB 695725
Nhất 19672
Nhì 30977
Ba 27289 29862
68312 86717 36336 71929
26620 28520 79410
Năm 7731
Sáu 3216 2621 2292
Bảy 143
Tám 18
Đầu
0
1 12, 17, 10, 16, 18
2 25, 29, 20, 20, 21
3 36, 31
4 43
5
6 62
7 72, 77
8 89
9 92
Đuôi
0 20, 20, 10
1 31, 21
2 72, 62, 12, 92
3 43
4
5 25
6 36, 16
7 77, 17
8 18
9 89, 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/03/2024

ĐB 049669
Nhất 81455
Nhì 04352
Ba 49046 15194
07644 00463 60372 52340
02527 57237 68164
Năm 2764
Sáu 1856 5781 5708
Bảy 394
Tám 06
Đầu
0 08, 06
1
2 27
3 37
4 46, 44, 40
5 55, 52, 56
6 69, 63, 64, 64
7 72
8 81
9 94, 94
Đuôi
0 40
1 81
2 52, 72
3 63
4 94, 44, 64, 64, 94
5 55
6 46, 56, 06
7 27, 37
8 08
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/02/2024

ĐB 685811
Nhất 41327
Nhì 23984
Ba 52291 21907
21646 18175 05854 82982
46517 75379 79204
Năm 3276
Sáu 4582 0485 7876
Bảy 555
Tám 30
Đầu
0 07, 04
1 11, 17
2 27
3 30
4 46
5 54, 55
6
7 75, 79, 76, 76
8 84, 82, 82, 85
9 91
Đuôi
0 30
1 11, 91
2 82, 82
3
4 84, 54, 04
5 75, 85, 55
6 46, 76, 76
7 27, 07, 17
8
9 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/02/2024

ĐB 454548
Nhất 99093
Nhì 77794
Ba 66986 64467
58810 83101 43013 32170
92603 19549 78264
Năm 6185
Sáu 2884 1449 4505
Bảy 214
Tám 04
Đầu
0 01, 03, 05, 04
1 10, 13, 14
2
3
4 48, 49, 49
5
6 67, 64
7 70
8 86, 85, 84
9 93, 94
Đuôi
0 10, 70
1 01
2
3 93, 13, 03
4 94, 64, 84, 14, 04
5 85, 05
6 86
7 67
8 48
9 49, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/02/2024

ĐB 945339
Nhất 52988
Nhì 71170
Ba 92534 21047
36738 76753 03456 41105
92578 96707 16796
Năm 5233
Sáu 3834 5529 5173
Bảy 044
Tám 05
Đầu
0 05, 07, 05
1
2 29
3 39, 34, 38, 33, 34
4 47, 44
5 53, 56
6
7 70, 78, 73
8 88
9 96
Đuôi
0 70
1
2
3 53, 33, 73
4 34, 34, 44
5 05, 05
6 56, 96
7 47, 07
8 88, 38, 78
9 39, 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/02/2024

ĐB 801841
Nhất 35015
Nhì 66317
Ba 32336 87907
68965 25191 03076 88336
69172 28661 97989
Năm 9471
Sáu 7972 8092 7893
Bảy 846
Tám 99
Đầu
0 07
1 15, 17
2
3 36, 36
4 41, 46
5
6 65, 61
7 76, 72, 71, 72
8 89
9 91, 92, 93, 99
Đuôi
0
1 41, 91, 61, 71
2 72, 72, 92
3 93
4
5 15, 65
6 36, 76, 36, 46
7 17, 07
8
9 89, 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/01/2024

ĐB 327378
Nhất 37803
Nhì 89527
Ba 11588 00892
47194 33573 10689 27860
28390 29247 05169
Năm 7240
Sáu 7401 4166 5409
Bảy 455
Tám 22
Đầu
0 03, 01, 09
1
2 27, 22
3
4 47, 40
5 55
6 60, 69, 66
7 78, 73
8 88, 89
9 92, 94, 90
Đuôi
0 60, 90, 40
1 01
2 92, 22
3 03, 73
4 94
5 55
6 66
7 27, 47
8 78, 88
9 89, 69, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/01/2024

ĐB 875091
Nhất 94406
Nhì 07033
Ba 73720 82107
90454 02912 27004 15826
86231 94793 68936
Năm 4139
Sáu 5008 8289 4532
Bảy 130
Tám 16
Đầu
0 06, 07, 04, 08
1 12, 16
2 20, 26
3 33, 31, 36, 39, 32, 30
4
5 54
6
7
8 89
9 91, 93
Đuôi
0 20, 30
1 91, 31
2 12, 32
3 33, 93
4 54, 04
5
6 06, 26, 36, 16
7 07
8 08
9 39, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 13/01/2024

ĐB 821966
Nhất 83385
Nhì 02983
Ba 92220 70371
33783 13324 45825 71433
70683 36255 14542
Năm 3151
Sáu 7304 1083 2551
Bảy 201
Tám 50
Đầu
0 04, 01
1
2 20, 24, 25
3 33
4 42
5 55, 51, 51, 50
6 66
7 71
8 85, 83, 83, 83, 83
9
Đuôi
0 20, 50
1 71, 51, 51, 01
2 42
3 83, 83, 33, 83, 83
4 24, 04
5 85, 25, 55
6 66
7
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 06/01/2024

ĐB 024048
Nhất 21487
Nhì 55673
Ba 81059 89051
75893 75848 36256 64705
34583 38027 49681
Năm 2486
Sáu 6278 7871 6414
Bảy 186
Tám 03
Đầu
0 05, 03
1 14
2 27
3
4 48, 48
5 59, 51, 56
6
7 73, 78, 71
8 87, 83, 81, 86, 86
9 93
Đuôi
0
1 51, 81, 71
2
3 73, 93, 83, 03
4 14
5 05
6 56, 86, 86
7 87, 27
8 48, 48, 78
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 30/12/2023

ĐB 424362
Nhất 45427
Nhì 39619
Ba 38701 39498
02222 99987 26188 45104
87605 64033 34433
Năm 4638
Sáu 1870 3072 4402
Bảy 369
Tám 78
Đầu
0 01, 04, 05, 02
1 19
2 27, 22
3 33, 33, 38
4
5
6 62, 69
7 70, 72, 78
8 87, 88
9 98
Đuôi
0 70
1 01
2 62, 22, 72, 02
3 33, 33
4 04
5 05
6
7 27, 87
8 98, 88, 38, 78
9 19, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 23/12/2023

ĐB 396664
Nhất 80335
Nhì 13982
Ba 27233 61923
77520 29739 16827 63296
63709 93217 35881
Năm 1900
Sáu 2237 4689 2738
Bảy 052
Tám 52
Đầu
0 09, 00
1 17
2 23, 20, 27
3 35, 33, 39, 37, 38
4
5 52, 52
6 64
7
8 82, 81, 89
9 96
Đuôi
0 20, 00
1 81
2 82, 52, 52
3 33, 23
4 64
5 35
6 96
7 27, 17, 37
8 38
9 39, 09, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 16/12/2023

ĐB 933338
Nhất 07521
Nhì 20960
Ba 58980 24589
95883 24306 07618 56359
03474 97868 55819
Năm 1354
Sáu 7491 7102 6555
Bảy 318
Tám 84
Đầu
0 06, 02
1 18, 19, 18
2 21
3 38
4
5 59, 54, 55
6 60, 68
7 74
8 80, 89, 83, 84
9 91
Đuôi
0 60, 80
1 21, 91
2 02
3 83
4 74, 54, 84
5 55
6 06
7
8 38, 18, 68, 18
9 89, 59, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 09/12/2023

ĐB 018787
Nhất 30454
Nhì 49728
Ba 00641 56245
52465 17799 35559 43311
76824 35183 10971
Năm 8721
Sáu 9869 8197 0772
Bảy 380
Tám 64
Đầu
0
1 11
2 28, 24, 21
3
4 41, 45
5 54, 59
6 65, 69, 64
7 71, 72
8 87, 83, 80
9 99, 97
Đuôi
0 80
1 41, 11, 71, 21
2 72
3 83
4 54, 24, 64
5 45, 65
6
7 87, 97
8 28
9 99, 59, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/12/2023

ĐB 528610
Nhất 71185
Nhì 97494
Ba 93174 16177
47288 24039 36887 04978
13769 35852 24422
Năm 8094
Sáu 1580 8394 3819
Bảy 228
Tám 01
Đầu
0 01
1 10, 19
2 22, 28
3 39
4
5 52
6 69
7 74, 77, 78
8 85, 88, 87, 80
9 94, 94, 94
Đuôi
0 10, 80
1 01
2 52, 22
3
4 94, 74, 94, 94
5 85
6
7 77, 87
8 88, 78, 28
9 39, 69, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/11/2023

ĐB 815234
Nhất 51531
Nhì 78898
Ba 92713 65037
40542 90464 76758 07275
47235 47936 63672
Năm 4196
Sáu 0498 2498 4182
Bảy 628
Tám 50
Đầu
0
1 13
2 28
3 34, 31, 37, 35, 36
4 42
5 58, 50
6 64
7 75, 72
8 82
9 98, 96, 98, 98
Đuôi
0 50
1 31
2 42, 72, 82
3 13
4 34, 64
5 75, 35
6 36, 96
7 37
8 98, 58, 98, 98, 28
9

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – Kết quả XS Quảng Ngãi 30 ngày 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Ngãi. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Ngãi 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày?

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – Kết quả XS Quảng Ngãi 30 ngày 2

 

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – Kết quả XS Quảng Ngãi 30 ngày 3

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQNG 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQNG 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – Kết quả XS Quảng Ngãi 30 ngày 5

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.