Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XS Quảng Ngãi 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 30/09/2023

ĐB 724308
Nhất 17334
Nhì 97562
Ba 12920 26543
11956 41539 31018 18191
09602 04760 38636
Năm 1171
Sáu 4704 0293 3529
Bảy 693
Tám 26
Đầu
0 08, 02, 04
1 18
2 20, 29, 26
3 34, 39, 36
4 43
5 56
6 62, 60
7 71
8
9 91, 93, 93
Đuôi
0 20, 60
1 91, 71
2 62, 02
3 43, 93, 93
4 34, 04
5
6 56, 36, 26
7
8 08, 18
9 39, 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 23/09/2023

ĐB 310753
Nhất 60481
Nhì 74395
Ba 44403 22063
69293 73728 14196 11077
07474 64630 35797
Năm 6434
Sáu 0883 1231 0501
Bảy 187
Tám 75
Đầu
0 03, 01
1
2 28
3 30, 34, 31
4
5 53
6 63
7 77, 74, 75
8 81, 83, 87
9 95, 93, 96, 97
Đuôi
0 30
1 81, 31, 01
2
3 53, 03, 63, 93, 83
4 74, 34
5 95, 75
6 96
7 77, 97, 87
8 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 16/09/2023

ĐB 284830
Nhất 50382
Nhì 41987
Ba 97045 57814
68126 02364 71580 38384
64167 18975 26707
Năm 1539
Sáu 4518 7801 1495
Bảy 200
Tám 16
Đầu
0 07, 01, 00
1 14, 18, 16
2 26
3 30, 39
4 45
5
6 64, 67
7 75
8 82, 87, 80, 84
9 95
Đuôi
0 30, 80, 00
1 01
2 82
3
4 14, 64, 84
5 45, 75, 95
6 26, 16
7 87, 67, 07
8 18
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 09/09/2023

ĐB 060511
Nhất 67428
Nhì 63837
Ba 62323 28390
90019 04240 69239 21379
34585 41281 30409
Năm 4530
Sáu 8112 6386 5812
Bảy 309
Tám 44
Đầu
0 09, 09
1 11, 19, 12, 12
2 28, 23
3 37, 39, 30
4 40, 44
5
6
7 79
8 85, 81, 86
9 90
Đuôi
0 90, 40, 30
1 11, 81
2 12, 12
3 23
4 44
5 85
6 86
7 37
8 28
9 19, 39, 79, 09, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/09/2023

ĐB 042652
Nhất 51712
Nhì 08686
Ba 90127 34341
62935 19267 62890 16947
56436 25043 73081
Năm 8827
Sáu 9131 8264 7820
Bảy 854
Tám 51
Đầu
0
1 12
2 27, 27, 20
3 35, 36, 31
4 41, 47, 43
5 52, 54, 51
6 67, 64
7
8 86, 81
9 90
Đuôi
0 90, 20
1 41, 81, 31, 51
2 52, 12
3 43
4 64, 54
5 35
6 86, 36
7 27, 67, 47, 27
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 26/08/2023

ĐB 150551
Nhất 32126
Nhì 90026
Ba 20241 35896
63026 99380 93962 00508
27926 98844 78292
Năm 8878
Sáu 4292 9852 9617
Bảy 360
Tám 45
Đầu
0 08
1 17
2 26, 26, 26, 26
3
4 41, 44, 45
5 51, 52
6 62, 60
7 78
8 80
9 96, 92, 92
Đuôi
0 80, 60
1 51, 41
2 62, 92, 92, 52
3
4 44
5 45
6 26, 26, 96, 26, 26
7 17
8 08, 78
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 19/08/2023

ĐB 382082
Nhất 44896
Nhì 16701
Ba 12725 89325
73092 05598 86918 88546
50195 63748 03883
Năm 3742
Sáu 3813 2698 0352
Bảy 965
Tám 87
Đầu
0 01
1 18, 13
2 25, 25
3
4 46, 48, 42
5 52
6 65
7
8 82, 83, 87
9 96, 92, 98, 95, 98
Đuôi
0
1 01
2 82, 92, 42, 52
3 83, 13
4
5 25, 25, 95, 65
6 96, 46
7 87
8 98, 18, 48, 98
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 12/08/2023

ĐB 798477
Nhất 87700
Nhì 59271
Ba 88997 76827
06331 32775 99809 96638
89584 89071 47200
Năm 4122
Sáu 7234 2530 4796
Bảy 300
Tám 50
Đầu
0 00, 09, 00, 00
1
2 27, 22
3 31, 38, 34, 30
4
5 50
6
7 77, 71, 75, 71
8 84
9 97, 96
Đuôi
0 00, 00, 30, 00, 50
1 71, 31, 71
2 22
3
4 84, 34
5 75
6 96
7 77, 97, 27
8 38
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 05/08/2023

ĐB 454950
Nhất 60300
Nhì 91600
Ba 25016 86794
00853 39699 72206 73017
62854 79210 46921
Năm 0522
Sáu 7858 7060 7327
Bảy 813
Tám 67
Đầu
0 00, 00, 06
1 16, 17, 10, 13
2 21, 22, 27
3
4
5 50, 53, 54, 58
6 60, 67
7
8
9 94, 99
Đuôi
0 50, 00, 00, 10, 60
1 21
2 22
3 53, 13
4 94, 54
5
6 16, 06
7 17, 27, 67
8 58
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 29/07/2023

ĐB 520873
Nhất 32153
Nhì 91545
Ba 20288 88587
60687 82369 80509 04615
77289 37023 17339
Năm 4493
Sáu 2701 8357 8913
Bảy 163
Tám 72
Đầu
0 09, 01
1 15, 13
2 23
3 39
4 45
5 53, 57
6 69, 63
7 73, 72
8 88, 87, 87, 89
9 93
Đuôi
0
1 01
2 72
3 73, 53, 23, 93, 13, 63
4
5 45, 15
6
7 87, 87, 57
8 88
9 69, 09, 89, 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 22/07/2023

ĐB 009546
Nhất 73002
Nhì 26157
Ba 48271 78378
91920 98188 57700 93768
58585 17999 28378
Năm 3320
Sáu 8026 7018 6762
Bảy 264
Tám 03
Đầu
0 02, 00, 03
1 18
2 20, 20, 26
3
4 46
5 57
6 68, 62, 64
7 71, 78, 78
8 88, 85
9 99
Đuôi
0 20, 00, 20
1 71
2 02, 62
3 03
4 64
5 85
6 46, 26
7 57
8 78, 88, 68, 78, 18
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 15/07/2023

ĐB 645825
Nhất 32863
Nhì 58252
Ba 71681 50447
76907 12308 50585 60842
54439 51620 50007
Năm 1427
Sáu 7487 3278 0611
Bảy 730
Tám 46
Đầu
0 07, 08, 07
1 11
2 25, 20, 27
3 39, 30
4 47, 42, 46
5 52
6 63
7 78
8 81, 85, 87
9
Đuôi
0 20, 30
1 81, 11
2 52, 42
3 63
4
5 25, 85
6 46
7 47, 07, 07, 27, 87
8 08, 78
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 08/07/2023

ĐB 461667
Nhất 71906
Nhì 05621
Ba 21677 30287
10627 80432 25713 59718
73867 13900 09870
Năm 0908
Sáu 2502 4410 1795
Bảy 540
Tám 95
Đầu
0 06, 00, 08, 02
1 13, 18, 10
2 21, 27
3 32
4 40
5
6 67, 67
7 77, 70
8 87
9 95, 95
Đuôi
0 00, 70, 10, 40
1 21
2 32, 02
3 13
4
5 95, 95
6 06
7 67, 77, 87, 27, 67
8 18, 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 01/07/2023

ĐB 972105
Nhất 37895
Nhì 15240
Ba 81540 94292
35404 01674 18106 86178
04664 66362 27444
Năm 2428
Sáu 0823 3593 9363
Bảy 990
Tám 43
Đầu
0 05, 04, 06
1
2 28, 23
3
4 40, 40, 44, 43
5
6 64, 62, 63
7 74, 78
8
9 95, 92, 93, 90
Đuôi
0 40, 40, 90
1
2 92, 62
3 23, 93, 63, 43
4 04, 74, 64, 44
5 05, 95
6 06
7
8 78, 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/06/2023

ĐB 315384
Nhất 35250
Nhì 22394
Ba 35924 31814
29473 06725 48022 44926
18525 36846 92466
Năm 7839
Sáu 9548 0968 9031
Bảy 971
Tám 71
Đầu
0
1 14
2 24, 25, 22, 26, 25
3 39, 31
4 46, 48
5 50
6 66, 68
7 73, 71, 71
8 84
9 94
Đuôi
0 50
1 31, 71, 71
2 22
3 73
4 84, 94, 24, 14
5 25, 25
6 26, 46, 66
7
8 48, 68
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/06/2023

ĐB 936881
Nhất 60204
Nhì 26419
Ba 20305 63077
41007 69829 48953 04601
42374 46298 52022
Năm 3009
Sáu 7747 4600 8754
Bảy 150
Tám 92
Đầu
0 04, 05, 07, 01, 09, 00
1 19
2 29, 22
3
4 47
5 53, 54, 50
6
7 77, 74
8 81
9 98, 92
Đuôi
0 00, 50
1 81, 01
2 22, 92
3 53
4 04, 74, 54
5 05
6
7 77, 07, 47
8 98
9 19, 29, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/06/2023

ĐB 119802
Nhất 36181
Nhì 44647
Ba 38092 18697
64342 76077 14648 20301
09444 38989 55090
Năm 4259
Sáu 3471 5283 2513
Bảy 179
Tám 49
Đầu
0 02, 01
1 13
2
3
4 47, 42, 48, 44, 49
5 59
6
7 77, 71, 79
8 81, 89, 83
9 92, 97, 90
Đuôi
0 90
1 81, 01, 71
2 02, 92, 42
3 83, 13
4 44
5
6
7 47, 97, 77
8 48
9 89, 59, 79, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/06/2023

ĐB 443635
Nhất 45518
Nhì 55125
Ba 22542 77701
63676 58243 22957 73936
73212 53298 16042
Năm 2354
Sáu 9578 3118 2941
Bảy 617
Tám 08
Đầu
0 01, 08
1 18, 12, 18, 17
2 25
3 35, 36
4 42, 43, 42, 41
5 57, 54
6
7 76, 78
8
9 98
Đuôi
0
1 01, 41
2 42, 12, 42
3 43
4 54
5 35, 25
6 76, 36
7 57, 17
8 18, 98, 78, 18, 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/05/2023

ĐB 646084
Nhất 11954
Nhì 95708
Ba 38138 31609
95800 65365 15347 70311
42389 45228 55569
Năm 9422
Sáu 8741 8081 5381
Bảy 763
Tám 35
Đầu
0 08, 09, 00
1 11
2 28, 22
3 38, 35
4 47, 41
5 54
6 65, 69, 63
7
8 84, 89, 81, 81
9
Đuôi
0 00
1 11, 41, 81, 81
2 22
3 63
4 84, 54
5 65, 35
6
7 47
8 08, 38, 28
9 09, 89, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/05/2023

ĐB 632279
Nhất 38858
Nhì 22013
Ba 56167 31318
17459 37338 45789 41810
64771 08293 31909
Năm 2573
Sáu 5576 7811 8493
Bảy 713
Tám 74
Đầu
0 09
1 13, 18, 10, 11, 13
2
3 38
4
5 58, 59
6 67
7 79, 71, 73, 76, 74
8 89
9 93, 93
Đuôi
0 10
1 71, 11
2
3 13, 93, 73, 93, 13
4 74
5
6 76
7 67
8 58, 18, 38
9 79, 59, 89, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 13/05/2023

ĐB 767453
Nhất 30487
Nhì 74780
Ba 38785 33230
84897 62820 34370 56270
60062 08080 01849
Năm 5305
Sáu 0941 5293 1634
Bảy 998
Tám 19
Đầu
0 05
1 19
2 20
3 30, 34
4 49, 41
5 53
6 62
7 70, 70
8 87, 80, 85, 80
9 97, 93, 98
Đuôi
0 80, 30, 20, 70, 70, 80
1 41
2 62
3 53, 93
4 34
5 85, 05
6
7 87, 97
8 98
9 49, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 06/05/2023

ĐB 231333
Nhất 89549
Nhì 56321
Ba 69223 94479
71955 32807 55191 32520
91180 60052 08407
Năm 0689
Sáu 1494 7603 9137
Bảy 645
Tám 12
Đầu
0 07, 07, 03
1 12
2 21, 23, 20
3 33, 37
4 49, 45
5 55, 52
6
7 79
8 80, 89
9 91, 94
Đuôi
0 20, 80
1 21, 91
2 52, 12
3 33, 23, 03
4 94
5 55, 45
6
7 07, 07, 37
8
9 49, 79, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 29/04/2023

ĐB 662940
Nhất 26725
Nhì 67134
Ba 75885 86434
27915 14058 72177 84301
07784 43233 86128
Năm 5697
Sáu 0850 7089 1823
Bảy 667
Tám 93
Đầu
0 01
1 15
2 25, 28, 23
3 34, 34, 33
4 40
5 58, 50
6 67
7 77
8 85, 84, 89
9 97, 93
Đuôi
0 40, 50
1 01
2
3 33, 23, 93
4 34, 34, 84
5 25, 85, 15
6
7 77, 97, 67
8 58, 28
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 22/04/2023

ĐB 008923
Nhất 73295
Nhì 13152
Ba 10728 64376
36924 57165 81238 16620
65848 36202 43982
Năm 5647
Sáu 2225 8073 4777
Bảy 870
Tám 09
Đầu
0 02, 09
1
2 23, 28, 24, 20, 25
3 38
4 48, 47
5 52
6 65
7 76, 73, 77, 70
8 82
9 95
Đuôi
0 20, 70
1
2 52, 02, 82
3 23, 73
4 24
5 95, 65, 25
6 76
7 47, 77
8 28, 38, 48
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 15/04/2023

ĐB 287428
Nhất 99009
Nhì 38109
Ba 56233 07927
72219 48425 54687 85708
81597 96244 45175
Năm 9334
Sáu 6023 9402 2904
Bảy 371
Tám 09
Đầu
0 09, 09, 08, 02, 04, 09
1 19
2 28, 27, 25, 23
3 33, 34
4 44
5
6
7 75, 71
8 87
9 97
Đuôi
0
1 71
2 02
3 33, 23
4 44, 34, 04
5 25, 75
6
7 27, 87, 97
8 28, 08
9 09, 09, 19, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 08/04/2023

ĐB 610558
Nhất 48714
Nhì 81233
Ba 76267 36018
99541 14428 99678 99927
81809 38689 82919
Năm 9408
Sáu 0883 4887 9735
Bảy 313
Tám 01
Đầu
0 09, 08, 01
1 14, 18, 19, 13
2 28, 27
3 33, 35
4 41
5 58
6 67
7 78
8 89, 83, 87
9
Đuôi
0
1 41, 01
2
3 33, 83, 13
4 14
5 35
6
7 67, 27, 87
8 58, 18, 28, 78, 08
9 09, 89, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 01/04/2023

ĐB 397062
Nhất 12699
Nhì 62574
Ba 63145 22432
12519 60214 10982 53389
80362 44070 44639
Năm 2278
Sáu 8477 9809 2804
Bảy 105
Tám 24
Đầu
0 09, 04, 05
1 19, 14
2 24
3 32, 39
4 45
5
6 62, 62
7 74, 70, 78, 77
8 82, 89
9 99
Đuôi
0 70
1
2 62, 32, 82, 62
3
4 74, 14, 04, 24
5 45, 05
6
7 77
8 78
9 99, 19, 89, 39, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/03/2023

ĐB 962996
Nhất 84282
Nhì 45598
Ba 72314 83036
80259 19826 31935 01785
02746 09800 05006
Năm 9959
Sáu 2643 7650 9142
Bảy 317
Tám 85
Đầu
0 00, 06
1 14, 17
2 26
3 36, 35
4 46, 43, 42
5 59, 59, 50
6
7
8 82, 85, 85
9 96, 98
Đuôi
0 00, 50
1
2 82, 42
3 43
4 14
5 35, 85, 85
6 96, 36, 26, 46, 06
7 17
8 98
9 59, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/03/2023

ĐB 767316
Nhất 35360
Nhì 12025
Ba 98956 01788
00790 91049 92627 83361
55204 94417 38848
Năm 3874
Sáu 9152 3608 6893
Bảy 150
Tám 75
Đầu
0 04, 08
1 16, 17
2 25, 27
3
4 49, 48
5 56, 52, 50
6 60, 61
7 74, 75
8 88
9 90, 93
Đuôi
0 60, 90, 50
1 61
2 52
3 93
4 04, 74
5 25, 75
6 16, 56
7 27, 17
8 88, 48, 08
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/03/2023

ĐB 987289
Nhất 35758
Nhì 86299
Ba 66693 85861
18601 51838 31379 18068
08037 96456 85296
Năm 0585
Sáu 1444 8613 9351
Bảy 792
Tám 63
Đầu
0 01
1 13
2
3 38, 37
4 44
5 58, 56, 51
6 61, 68, 63
7 79
8 89, 85
9 99, 93, 96, 92
Đuôi
0
1 61, 01, 51
2 92
3 93, 13, 63
4 44
5 85
6 56, 96
7 37
8 58, 38, 68
9 89, 99, 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/03/2023

ĐB 902168
Nhất 71852
Nhì 47331
Ba 24314 61106
78474 92395 24313 91863
36301 25440 57071
Năm 3728
Sáu 8395 6270 3318
Bảy 985
Tám 56
Đầu
0 06, 01
1 14, 13, 18
2 28
3 31
4 40
5 52, 56
6 68, 63
7 74, 71, 70
8 85
9 95, 95
Đuôi
0 40, 70
1 31, 01, 71
2 52
3 13, 63
4 14, 74
5 95, 95, 85
6 06, 56
7
8 68, 28, 18
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/02/2023

ĐB 235566
Nhất 58607
Nhì 99563
Ba 72268 92375
70055 09146 69962 33787
67505 18904 05087
Năm 8907
Sáu 4345 3760 8502
Bảy 614
Tám 49
Đầu
0 07, 05, 04, 07, 02
1 14
2
3
4 46, 45, 49
5 55
6 66, 63, 68, 62, 60
7 75
8 87, 87
9
Đuôi
0 60
1
2 62, 02
3 63
4 04, 14
5 75, 55, 05, 45
6 66, 46
7 07, 87, 87, 07
8 68
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/02/2023

ĐB 445802
Nhất 78767
Nhì 76850
Ba 18312 56346
01383 63208 72141 19857
07190 55810 13144
Năm 9077
Sáu 1911 4977 4392
Bảy 623
Tám 84
Đầu
0 02, 08
1 12, 10, 11
2 23
3
4 46, 41, 44
5 50, 57
6 67
7 77, 77
8 83, 84
9 90, 92
Đuôi
0 50, 90, 10
1 41, 11
2 02, 12, 92
3 83, 23
4 44, 84
5
6 46
7 67, 57, 77, 77
8 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/02/2023

ĐB 593769
Nhất 76576
Nhì 64694
Ba 30578 42522
38678 96438 25165 12145
37669 15744 77598
Năm 5504
Sáu 8785 2656 6557
Bảy 667
Tám 26
Đầu
0 04
1
2 22, 26
3 38
4 45, 44
5 56, 57
6 69, 65, 69, 67
7 76, 78, 78
8 85
9 94, 98
Đuôi
0
1
2 22
3
4 94, 44, 04
5 65, 45, 85
6 76, 56, 26
7 57, 67
8 78, 78, 38, 98
9 69, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/02/2023

ĐB 127946
Nhất 79727
Nhì 05204
Ba 81488 01536
74614 52123 98448 75930
45524 42848 38686
Năm 9442
Sáu 8813 4585 3252
Bảy 634
Tám 21
Đầu
0 04
1 14, 13
2 27, 23, 24, 21
3 36, 30, 34
4 46, 48, 48, 42
5 52
6
7
8 88, 86, 85
9
Đuôi
0 30
1 21
2 42, 52
3 23, 13
4 04, 14, 24, 34
5 85
6 46, 36, 86
7 27
8 88, 48, 48
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 28/01/2023

ĐB 415615
Nhất 88376
Nhì 32823
Ba 48771 16461
80986 16707 10188 41817
34186 06738 90700
Năm 8120
Sáu 5712 6211 1880
Bảy 545
Tám 76
Đầu
0 07, 00
1 15, 17, 12, 11
2 23, 20
3 38
4 45
5
6 61
7 76, 71, 76
8 86, 88, 86, 80
9
Đuôi
0 00, 20, 80
1 71, 61, 11
2 12
3 23
4
5 15, 45
6 76, 86, 86, 76
7 07, 17
8 88, 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 21/01/2023

ĐB 264606
Nhất 71403
Nhì 46729
Ba 46753 49698
33783 83271 16852 38026
48883 87275 89158
Năm 0165
Sáu 7886 3990 3227
Bảy 504
Tám 78
Đầu
0 06, 03, 04
1
2 29, 26, 27
3
4
5 53, 52, 58
6 65
7 71, 75, 78
8 83, 83, 86
9 98, 90
Đuôi
0 90
1 71
2 52
3 03, 53, 83, 83
4 04
5 75, 65
6 06, 26, 86
7 27
8 98, 58, 78
9 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 14/01/2023

ĐB 955137
Nhất 85638
Nhì 33955
Ba 06897 37701
76618 22119 12121 26824
92042 33189 50076
Năm 5778
Sáu 0688 8957 5245
Bảy 622
Tám 26
Đầu
0 01
1 18, 19
2 21, 24, 22, 26
3 37, 38
4 42, 45
5 55, 57
6
7 76, 78
8 89, 88
9 97
Đuôi
0
1 01, 21
2 42, 22
3
4 24
5 55, 45
6 76, 26
7 37, 97, 57
8 38, 18, 78, 88
9 19, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 07/01/2023

ĐB 817869
Nhất 88034
Nhì 48511
Ba 02430 49268
31534 01983 52336 63771
42126 26856 03411
Năm 1961
Sáu 4788 0283 3719
Bảy 478
Tám 31
Đầu
0
1 11, 11, 19
2 26
3 34, 30, 34, 36, 31
4
5 56
6 69, 68, 61
7 71, 78
8 83, 88, 83
9
Đuôi
0 30
1 11, 71, 11, 61, 31
2
3 83, 83
4 34, 34
5
6 36, 26, 56
7
8 68, 88, 78
9 69, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 31/12/2022

ĐB 391419
Nhất 10646
Nhì 41164
Ba 79069 41158
78029 96016 48071 69799
91875 10905 87918
Năm 3016
Sáu 3470 0128 6919
Bảy 076
Tám 79
Đầu
0 05
1 19, 16, 18, 16, 19
2 29, 28
3
4 46
5 58
6 64, 69
7 71, 75, 70, 76, 79
8
9 99
Đuôi
0 70
1 71
2
3
4 64
5 75, 05
6 46, 16, 16, 76
7
8 58, 18, 28
9 19, 69, 29, 99, 19, 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/12/2022

ĐB 848578
Nhất 27896
Nhì 05907
Ba 52578 69719
20567 30058 81406 53575
71204 23520 16349
Năm 8164
Sáu 7828 0185 2530
Bảy 293
Tám 11
Đầu
0 07, 06, 04
1 19, 11
2 20, 28
3 30
4 49
5 58
6 67, 64
7 78, 78, 75
8 85
9 96, 93
Đuôi
0 20, 30
1 11
2
3 93
4 04, 64
5 75, 85
6 96, 06
7 07, 67
8 78, 78, 58, 28
9 19, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/12/2022

ĐB 757156
Nhất 89055
Nhì 38416
Ba 73354 12936
94955 88753 49699 30012
20744 47805 00378
Năm 0946
Sáu 2326 5338 4815
Bảy 671
Tám 73
Đầu
0 05
1 16, 12, 15
2 26
3 36, 38
4 44, 46
5 56, 55, 54, 55, 53
6
7 78, 71, 73
8
9 99
Đuôi
0
1 71
2 12
3 53, 73
4 54, 44
5 55, 55, 05, 15
6 56, 16, 36, 46, 26
7
8 78, 38
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/12/2022

ĐB 925557
Nhất 19782
Nhì 54469
Ba 49124 55359
75494 00743 38003 86468
69736 60660 78441
Năm 0901
Sáu 3747 3967 3483
Bảy 937
Tám 46
Đầu
0 03, 01
1
2 24
3 36, 37
4 43, 41, 47, 46
5 57, 59
6 69, 68, 60, 67
7
8 82, 83
9 94
Đuôi
0 60
1 41, 01
2 82
3 43, 03, 83
4 24, 94
5
6 36, 46
7 57, 47, 67, 37
8 68
9 69, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/12/2022

ĐB 119454
Nhất 60107
Nhì 64244
Ba 19221 60895
88675 84396 71270 69012
60938 32300 68015
Năm 3957
Sáu 5940 2228 3780
Bảy 749
Tám 55
Đầu
0 07, 00
1 12, 15
2 21, 28
3 38
4 44, 40, 49
5 54, 57, 55
6
7 75, 70
8 80
9 95, 96
Đuôi
0 70, 00, 40, 80
1 21
2 12
3
4 54, 44
5 95, 75, 15, 55
6 96
7 07, 57
8 38, 28
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 26/11/2022

ĐB 343497
Nhất 28874
Nhì 62738
Ba 54130 69469
47472 84181 04682 26771
27154 17496 20836
Năm 9002
Sáu 3281 0376 2550
Bảy 756
Tám 83
Đầu
0 02
1
2
3 38, 30, 36
4
5 54, 50, 56
6 69
7 74, 72, 71, 76
8 81, 82, 81, 83
9 97, 96
Đuôi
0 30, 50
1 81, 71, 81
2 72, 82, 02
3 83
4 74, 54
5
6 96, 36, 76, 56
7 97
8 38
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 19/11/2022

ĐB 513265
Nhất 80781
Nhì 09291
Ba 28619 47366
21492 60453 88017 46927
62439 02631 36809
Năm 2922
Sáu 3699 7085 8123
Bảy 188
Tám 45
Đầu
0 09
1 19, 17
2 27, 22, 23
3 39, 31
4 45
5 53
6 65, 66
7
8 81, 85, 88
9 91, 92, 99
Đuôi
0
1 81, 91, 31
2 92, 22
3 53, 23
4
5 65, 85, 45
6 66
7 17, 27
8 88
9 19, 39, 09, 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 12/11/2022

ĐB 425383
Nhất 44206
Nhì 37512
Ba 14771 29772
68938 74011 20985 68953
89546 37743 01660
Năm 3488
Sáu 6660 9757 9257
Bảy 952
Tám 10
Đầu
0 06
1 12, 11, 10
2
3 38
4 46, 43
5 53, 57, 57, 52
6 60, 60
7 71, 72
8 83, 85, 88
9
Đuôi
0 60, 60, 10
1 71, 11
2 12, 72, 52
3 83, 53, 43
4
5 85
6 06, 46
7 57, 57
8 38, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 05/11/2022

ĐB 039799
Nhất 13977
Nhì 96133
Ba 48401 93071
63410 24989 94102 79338
21453 79215 82811
Năm 7334
Sáu 4082 9464 3061
Bảy 662
Tám 10
Đầu
0 01, 02
1 10, 15, 11, 10
2
3 33, 38, 34
4
5 53
6 64, 61, 62
7 77, 71
8 89, 82
9 99
Đuôi
0 10, 10
1 01, 71, 11, 61
2 02, 82, 62
3 33, 53
4 34, 64
5 15
6
7 77
8 38
9 99, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 29/10/2022

ĐB 176117
Nhất 62304
Nhì 43904
Ba 35756 17242
98764 50691 01374 36441
31514 02790 24966
Năm 9389
Sáu 1733 3303 2949
Bảy 911
Tám 84
Đầu
0 04, 04, 03
1 17, 14, 11
2
3 33
4 42, 41, 49
5 56
6 64, 66
7 74
8 89, 84
9 91, 90
Đuôi
0 90
1 91, 41, 11
2 42
3 33, 03
4 04, 04, 64, 74, 14, 84
5
6 56, 66
7 17
8
9 89, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 22/10/2022

ĐB 432888
Nhất 76888
Nhì 43231
Ba 19579 27348
44829 01672 51821 10352
13939 17579 04644
Năm 7147
Sáu 3388 1672 4873
Bảy 857
Tám 22
Đầu
0
1
2 29, 21, 22
3 31, 39
4 48, 44, 47
5 52, 57
6
7 79, 72, 79, 72, 73
8 88, 88, 88
9
Đuôi
0
1 31, 21
2 72, 52, 72, 22
3 73
4 44
5
6
7 47, 57
8 88, 88, 48, 88
9 79, 29, 39, 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 15/10/2022

ĐB 632109
Nhất 55020
Nhì 28613
Ba 53706 42040
55774 32346 07981 73525
40062 21758 48868
Năm 8228
Sáu 9775 6915 1361
Bảy 425
Tám 02
Đầu
0 09, 06, 02
1 13, 15
2 20, 25, 28, 25
3
4 40, 46
5 58
6 62, 68, 61
7 74, 75
8 81
9
Đuôi
0 20, 40
1 81, 61
2 62, 02
3 13
4 74
5 25, 75, 15, 25
6 06, 46
7
8 58, 68, 28
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 08/10/2022

ĐB 353473
Nhất 15634
Nhì 43404
Ba 16026 59941
23313 08272 47426 84879
25773 98900 46915
Năm 6317
Sáu 2212 5366 7727
Bảy 921
Tám 59
Đầu
0 04, 00
1 13, 15, 17, 12
2 26, 26, 27, 21
3 34
4 41
5 59
6 66
7 73, 72, 79, 73
8
9
Đuôi
0 00
1 41, 21
2 72, 12
3 73, 13, 73
4 34, 04
5 15
6 26, 26, 66
7 17, 27
8
9 79, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 01/10/2022

ĐB 800622
Nhất 79239
Nhì 11871
Ba 91459 66515
06821 95278 51253 15560
96405 58795 88598
Năm 3832
Sáu 8273 8936 0318
Bảy 450
Tám 86
Đầu
0 05
1 15, 18
2 22, 21
3 39, 32, 36
4
5 59, 53, 50
6 60
7 71, 78, 73
8 86
9 95, 98
Đuôi
0 60, 50
1 71, 21
2 22, 32
3 53, 73
4
5 15, 05, 95
6 36, 86
7
8 78, 98, 18
9 39, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/09/2022

ĐB 809574
Nhất 63195
Nhì 00167
Ba 86305 03196
38675 63680 29736 32593
95234 77454 49851
Năm 9182
Sáu 9232 4522 2569
Bảy 931
Tám 72
Đầu
0 05
1
2 22
3 36, 34, 32, 31
4
5 54, 51
6 67, 69
7 74, 75, 72
8 80, 82
9 95, 96, 93
Đuôi
0 80
1 51, 31
2 82, 32, 22, 72
3 93
4 74, 34, 54
5 95, 05, 75
6 96, 36
7 67
8
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/09/2022

ĐB 800859
Nhất 86405
Nhì 90092
Ba 77064 03488
22573 68344 63939 99417
15979 55910 79604
Năm 6838
Sáu 7469 3414 2581
Bảy 456
Tám 53
Đầu
0 05, 04
1 17, 10, 14
2
3 39, 38
4 44
5 59, 56, 53
6 64, 69
7 73, 79
8 88, 81
9 92
Đuôi
0 10
1 81
2 92
3 73, 53
4 64, 44, 04, 14
5 05
6 56
7 17
8 88, 38
9 59, 39, 79, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/09/2022

ĐB 907600
Nhất 73682
Nhì 10227
Ba 64400 69669
41344 89608 48238 52398
11735 14516 60722
Năm 5515
Sáu 0674 9215 5517
Bảy 893
Tám 55
Đầu
0 00, 00, 08
1 16, 15, 15, 17
2 27, 22
3 38, 35
4 44
5 55
6 69
7 74
8 82
9 98, 93
Đuôi
0 00, 00
1
2 82, 22
3 93
4 44, 74
5 35, 15, 15, 55
6 16
7 27, 17
8 08, 38, 98
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/09/2022

ĐB 327857
Nhất 55046
Nhì 81223
Ba 30356 06404
61872 35286 12035 68479
42163 96761 69337
Năm 0359
Sáu 5986 1488 9217
Bảy 919
Tám 86
Đầu
0 04
1 17, 19
2 23
3 35, 37
4 46
5 57, 56, 59
6 63, 61
7 72, 79
8 86, 86, 88, 86
9
Đuôi
0
1 61
2 72
3 23, 63
4 04
5 35
6 46, 56, 86, 86, 86
7 57, 37, 17
8 88
9 79, 59, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/08/2022

ĐB 227548
Nhất 11420
Nhì 56424
Ba 23704 19538
27919 37669 62409 39315
24251 61736 34288
Năm 5530
Sáu 4824 8946 7053
Bảy 119
Tám 22
Đầu
0 04, 09
1 19, 15, 19
2 20, 24, 24, 22
3 38, 36, 30
4 48, 46
5 51, 53
6 69
7
8 88
9
Đuôi
0 20, 30
1 51
2 22
3 53
4 24, 04, 24
5 15
6 36, 46
7
8 48, 38, 88
9 19, 69, 09, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/08/2022

ĐB 130019
Nhất 81174
Nhì 49001
Ba 04706 31362
13435 76467 48703 54510
87974 77732 09980
Năm 4747
Sáu 3847 5157 8985
Bảy 756
Tám 47
Đầu
0 01, 06, 03
1 19, 10
2
3 35, 32
4 47, 47, 47
5 57, 56
6 62, 67
7 74, 74
8 80, 85
9
Đuôi
0 10, 80
1 01
2 62, 32
3 03
4 74, 74
5 35, 85
6 06, 56
7 67, 47, 47, 57, 47
8
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 13/08/2022

ĐB 714939
Nhất 20804
Nhì 37836
Ba 99179 58981
67529 92089 93249 78482
87931 97542 54350
Năm 5349
Sáu 2672 4021 3211
Bảy 833
Tám 29
Đầu
0 04
1 11
2 29, 21, 29
3 39, 36, 31, 33
4 49, 42, 49
5 50
6
7 79, 72
8 81, 89, 82
9
Đuôi
0 50
1 81, 31, 21, 11
2 82, 42, 72
3 33
4 04
5
6 36
7
8
9 39, 79, 29, 89, 49, 49, 29

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Ngãi. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Ngãi 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày?

Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày thế nào?

Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQNG 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQNG 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.