Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XS Quảng Ngãi 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/03/2023

ĐB 767316
Nhất 35360
Nhì 12025
Ba 98956 01788
00790 91049 92627 83361
55204 94417 38848
Năm 3874
Sáu 9152 3608 6893
Bảy 150
Tám 75
Đầu
0 04, 08
1 16, 17
2 25, 27
3
4 49, 48
5 56, 52, 50
6 60, 61
7 74, 75
8 88
9 90, 93
Đuôi
0 60, 90, 50
1 61
2 52
3 93
4 04, 74
5 25, 75
6 16, 56
7 27, 17
8 88, 48, 08
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/03/2023

ĐB 987289
Nhất 35758
Nhì 86299
Ba 66693 85861
18601 51838 31379 18068
08037 96456 85296
Năm 0585
Sáu 1444 8613 9351
Bảy 792
Tám 63
Đầu
0 01
1 13
2
3 38, 37
4 44
5 58, 56, 51
6 61, 68, 63
7 79
8 89, 85
9 99, 93, 96, 92
Đuôi
0
1 61, 01, 51
2 92
3 93, 13, 63
4 44
5 85
6 56, 96
7 37
8 58, 38, 68
9 89, 99, 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/03/2023

ĐB 902168
Nhất 71852
Nhì 47331
Ba 24314 61106
78474 92395 24313 91863
36301 25440 57071
Năm 3728
Sáu 8395 6270 3318
Bảy 985
Tám 56
Đầu
0 06, 01
1 14, 13, 18
2 28
3 31
4 40
5 52, 56
6 68, 63
7 74, 71, 70
8 85
9 95, 95
Đuôi
0 40, 70
1 31, 01, 71
2 52
3 13, 63
4 14, 74
5 95, 95, 85
6 06, 56
7
8 68, 28, 18
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/02/2023

ĐB 235566
Nhất 58607
Nhì 99563
Ba 72268 92375
70055 09146 69962 33787
67505 18904 05087
Năm 8907
Sáu 4345 3760 8502
Bảy 614
Tám 49
Đầu
0 07, 05, 04, 07, 02
1 14
2
3
4 46, 45, 49
5 55
6 66, 63, 68, 62, 60
7 75
8 87, 87
9
Đuôi
0 60
1
2 62, 02
3 63
4 04, 14
5 75, 55, 05, 45
6 66, 46
7 07, 87, 87, 07
8 68
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/02/2023

ĐB 445802
Nhất 78767
Nhì 76850
Ba 18312 56346
01383 63208 72141 19857
07190 55810 13144
Năm 9077
Sáu 1911 4977 4392
Bảy 623
Tám 84
Đầu
0 02, 08
1 12, 10, 11
2 23
3
4 46, 41, 44
5 50, 57
6 67
7 77, 77
8 83, 84
9 90, 92
Đuôi
0 50, 90, 10
1 41, 11
2 02, 12, 92
3 83, 23
4 44, 84
5
6 46
7 67, 57, 77, 77
8 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/02/2023

ĐB 593769
Nhất 76576
Nhì 64694
Ba 30578 42522
38678 96438 25165 12145
37669 15744 77598
Năm 5504
Sáu 8785 2656 6557
Bảy 667
Tám 26
Đầu
0 04
1
2 22, 26
3 38
4 45, 44
5 56, 57
6 69, 65, 69, 67
7 76, 78, 78
8 85
9 94, 98
Đuôi
0
1
2 22
3
4 94, 44, 04
5 65, 45, 85
6 76, 56, 26
7 57, 67
8 78, 78, 38, 98
9 69, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/02/2023

ĐB 127946
Nhất 79727
Nhì 05204
Ba 81488 01536
74614 52123 98448 75930
45524 42848 38686
Năm 9442
Sáu 8813 4585 3252
Bảy 634
Tám 21
Đầu
0 04
1 14, 13
2 27, 23, 24, 21
3 36, 30, 34
4 46, 48, 48, 42
5 52
6
7
8 88, 86, 85
9
Đuôi
0 30
1 21
2 42, 52
3 23, 13
4 04, 14, 24, 34
5 85
6 46, 36, 86
7 27
8 88, 48, 48
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 28/01/2023

ĐB 415615
Nhất 88376
Nhì 32823
Ba 48771 16461
80986 16707 10188 41817
34186 06738 90700
Năm 8120
Sáu 5712 6211 1880
Bảy 545
Tám 76
Đầu
0 07, 00
1 15, 17, 12, 11
2 23, 20
3 38
4 45
5
6 61
7 76, 71, 76
8 86, 88, 86, 80
9
Đuôi
0 00, 20, 80
1 71, 61, 11
2 12
3 23
4
5 15, 45
6 76, 86, 86, 76
7 07, 17
8 88, 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 21/01/2023

ĐB 264606
Nhất 71403
Nhì 46729
Ba 46753 49698
33783 83271 16852 38026
48883 87275 89158
Năm 0165
Sáu 7886 3990 3227
Bảy 504
Tám 78
Đầu
0 06, 03, 04
1
2 29, 26, 27
3
4
5 53, 52, 58
6 65
7 71, 75, 78
8 83, 83, 86
9 98, 90
Đuôi
0 90
1 71
2 52
3 03, 53, 83, 83
4 04
5 75, 65
6 06, 26, 86
7 27
8 98, 58, 78
9 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 14/01/2023

ĐB 955137
Nhất 85638
Nhì 33955
Ba 06897 37701
76618 22119 12121 26824
92042 33189 50076
Năm 5778
Sáu 0688 8957 5245
Bảy 622
Tám 26
Đầu
0 01
1 18, 19
2 21, 24, 22, 26
3 37, 38
4 42, 45
5 55, 57
6
7 76, 78
8 89, 88
9 97
Đuôi
0
1 01, 21
2 42, 22
3
4 24
5 55, 45
6 76, 26
7 37, 97, 57
8 38, 18, 78, 88
9 19, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 07/01/2023

ĐB 817869
Nhất 88034
Nhì 48511
Ba 02430 49268
31534 01983 52336 63771
42126 26856 03411
Năm 1961
Sáu 4788 0283 3719
Bảy 478
Tám 31
Đầu
0
1 11, 11, 19
2 26
3 34, 30, 34, 36, 31
4
5 56
6 69, 68, 61
7 71, 78
8 83, 88, 83
9
Đuôi
0 30
1 11, 71, 11, 61, 31
2
3 83, 83
4 34, 34
5
6 36, 26, 56
7
8 68, 88, 78
9 69, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 31/12/2022

ĐB 391419
Nhất 10646
Nhì 41164
Ba 79069 41158
78029 96016 48071 69799
91875 10905 87918
Năm 3016
Sáu 3470 0128 6919
Bảy 076
Tám 79
Đầu
0 05
1 19, 16, 18, 16, 19
2 29, 28
3
4 46
5 58
6 64, 69
7 71, 75, 70, 76, 79
8
9 99
Đuôi
0 70
1 71
2
3
4 64
5 75, 05
6 46, 16, 16, 76
7
8 58, 18, 28
9 19, 69, 29, 99, 19, 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/12/2022

ĐB 848578
Nhất 27896
Nhì 05907
Ba 52578 69719
20567 30058 81406 53575
71204 23520 16349
Năm 8164
Sáu 7828 0185 2530
Bảy 293
Tám 11
Đầu
0 07, 06, 04
1 19, 11
2 20, 28
3 30
4 49
5 58
6 67, 64
7 78, 78, 75
8 85
9 96, 93
Đuôi
0 20, 30
1 11
2
3 93
4 04, 64
5 75, 85
6 96, 06
7 07, 67
8 78, 78, 58, 28
9 19, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/12/2022

ĐB 757156
Nhất 89055
Nhì 38416
Ba 73354 12936
94955 88753 49699 30012
20744 47805 00378
Năm 0946
Sáu 2326 5338 4815
Bảy 671
Tám 73
Đầu
0 05
1 16, 12, 15
2 26
3 36, 38
4 44, 46
5 56, 55, 54, 55, 53
6
7 78, 71, 73
8
9 99
Đuôi
0
1 71
2 12
3 53, 73
4 54, 44
5 55, 55, 05, 15
6 56, 16, 36, 46, 26
7
8 78, 38
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/12/2022

ĐB 925557
Nhất 19782
Nhì 54469
Ba 49124 55359
75494 00743 38003 86468
69736 60660 78441
Năm 0901
Sáu 3747 3967 3483
Bảy 937
Tám 46
Đầu
0 03, 01
1
2 24
3 36, 37
4 43, 41, 47, 46
5 57, 59
6 69, 68, 60, 67
7
8 82, 83
9 94
Đuôi
0 60
1 41, 01
2 82
3 43, 03, 83
4 24, 94
5
6 36, 46
7 57, 47, 67, 37
8 68
9 69, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/12/2022

ĐB 119454
Nhất 60107
Nhì 64244
Ba 19221 60895
88675 84396 71270 69012
60938 32300 68015
Năm 3957
Sáu 5940 2228 3780
Bảy 749
Tám 55
Đầu
0 07, 00
1 12, 15
2 21, 28
3 38
4 44, 40, 49
5 54, 57, 55
6
7 75, 70
8 80
9 95, 96
Đuôi
0 70, 00, 40, 80
1 21
2 12
3
4 54, 44
5 95, 75, 15, 55
6 96
7 07, 57
8 38, 28
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 26/11/2022

ĐB 343497
Nhất 28874
Nhì 62738
Ba 54130 69469
47472 84181 04682 26771
27154 17496 20836
Năm 9002
Sáu 3281 0376 2550
Bảy 756
Tám 83
Đầu
0 02
1
2
3 38, 30, 36
4
5 54, 50, 56
6 69
7 74, 72, 71, 76
8 81, 82, 81, 83
9 97, 96
Đuôi
0 30, 50
1 81, 71, 81
2 72, 82, 02
3 83
4 74, 54
5
6 96, 36, 76, 56
7 97
8 38
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 19/11/2022

ĐB 513265
Nhất 80781
Nhì 09291
Ba 28619 47366
21492 60453 88017 46927
62439 02631 36809
Năm 2922
Sáu 3699 7085 8123
Bảy 188
Tám 45
Đầu
0 09
1 19, 17
2 27, 22, 23
3 39, 31
4 45
5 53
6 65, 66
7
8 81, 85, 88
9 91, 92, 99
Đuôi
0
1 81, 91, 31
2 92, 22
3 53, 23
4
5 65, 85, 45
6 66
7 17, 27
8 88
9 19, 39, 09, 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 12/11/2022

ĐB 425383
Nhất 44206
Nhì 37512
Ba 14771 29772
68938 74011 20985 68953
89546 37743 01660
Năm 3488
Sáu 6660 9757 9257
Bảy 952
Tám 10
Đầu
0 06
1 12, 11, 10
2
3 38
4 46, 43
5 53, 57, 57, 52
6 60, 60
7 71, 72
8 83, 85, 88
9
Đuôi
0 60, 60, 10
1 71, 11
2 12, 72, 52
3 83, 53, 43
4
5 85
6 06, 46
7 57, 57
8 38, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 05/11/2022

ĐB 039799
Nhất 13977
Nhì 96133
Ba 48401 93071
63410 24989 94102 79338
21453 79215 82811
Năm 7334
Sáu 4082 9464 3061
Bảy 662
Tám 10
Đầu
0 01, 02
1 10, 15, 11, 10
2
3 33, 38, 34
4
5 53
6 64, 61, 62
7 77, 71
8 89, 82
9 99
Đuôi
0 10, 10
1 01, 71, 11, 61
2 02, 82, 62
3 33, 53
4 34, 64
5 15
6
7 77
8 38
9 99, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 29/10/2022

ĐB 176117
Nhất 62304
Nhì 43904
Ba 35756 17242
98764 50691 01374 36441
31514 02790 24966
Năm 9389
Sáu 1733 3303 2949
Bảy 911
Tám 84
Đầu
0 04, 04, 03
1 17, 14, 11
2
3 33
4 42, 41, 49
5 56
6 64, 66
7 74
8 89, 84
9 91, 90
Đuôi
0 90
1 91, 41, 11
2 42
3 33, 03
4 04, 04, 64, 74, 14, 84
5
6 56, 66
7 17
8
9 89, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 22/10/2022

ĐB 432888
Nhất 76888
Nhì 43231
Ba 19579 27348
44829 01672 51821 10352
13939 17579 04644
Năm 7147
Sáu 3388 1672 4873
Bảy 857
Tám 22
Đầu
0
1
2 29, 21, 22
3 31, 39
4 48, 44, 47
5 52, 57
6
7 79, 72, 79, 72, 73
8 88, 88, 88
9
Đuôi
0
1 31, 21
2 72, 52, 72, 22
3 73
4 44
5
6
7 47, 57
8 88, 88, 48, 88
9 79, 29, 39, 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 15/10/2022

ĐB 632109
Nhất 55020
Nhì 28613
Ba 53706 42040
55774 32346 07981 73525
40062 21758 48868
Năm 8228
Sáu 9775 6915 1361
Bảy 425
Tám 02
Đầu
0 09, 06, 02
1 13, 15
2 20, 25, 28, 25
3
4 40, 46
5 58
6 62, 68, 61
7 74, 75
8 81
9
Đuôi
0 20, 40
1 81, 61
2 62, 02
3 13
4 74
5 25, 75, 15, 25
6 06, 46
7
8 58, 68, 28
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 08/10/2022

ĐB 353473
Nhất 15634
Nhì 43404
Ba 16026 59941
23313 08272 47426 84879
25773 98900 46915
Năm 6317
Sáu 2212 5366 7727
Bảy 921
Tám 59
Đầu
0 04, 00
1 13, 15, 17, 12
2 26, 26, 27, 21
3 34
4 41
5 59
6 66
7 73, 72, 79, 73
8
9
Đuôi
0 00
1 41, 21
2 72, 12
3 73, 13, 73
4 34, 04
5 15
6 26, 26, 66
7 17, 27
8
9 79, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 01/10/2022

ĐB 800622
Nhất 79239
Nhì 11871
Ba 91459 66515
06821 95278 51253 15560
96405 58795 88598
Năm 3832
Sáu 8273 8936 0318
Bảy 450
Tám 86
Đầu
0 05
1 15, 18
2 22, 21
3 39, 32, 36
4
5 59, 53, 50
6 60
7 71, 78, 73
8 86
9 95, 98
Đuôi
0 60, 50
1 71, 21
2 22, 32
3 53, 73
4
5 15, 05, 95
6 36, 86
7
8 78, 98, 18
9 39, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/09/2022

ĐB 809574
Nhất 63195
Nhì 00167
Ba 86305 03196
38675 63680 29736 32593
95234 77454 49851
Năm 9182
Sáu 9232 4522 2569
Bảy 931
Tám 72
Đầu
0 05
1
2 22
3 36, 34, 32, 31
4
5 54, 51
6 67, 69
7 74, 75, 72
8 80, 82
9 95, 96, 93
Đuôi
0 80
1 51, 31
2 82, 32, 22, 72
3 93
4 74, 34, 54
5 95, 05, 75
6 96, 36
7 67
8
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/09/2022

ĐB 800859
Nhất 86405
Nhì 90092
Ba 77064 03488
22573 68344 63939 99417
15979 55910 79604
Năm 6838
Sáu 7469 3414 2581
Bảy 456
Tám 53
Đầu
0 05, 04
1 17, 10, 14
2
3 39, 38
4 44
5 59, 56, 53
6 64, 69
7 73, 79
8 88, 81
9 92
Đuôi
0 10
1 81
2 92
3 73, 53
4 64, 44, 04, 14
5 05
6 56
7 17
8 88, 38
9 59, 39, 79, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/09/2022

ĐB 907600
Nhất 73682
Nhì 10227
Ba 64400 69669
41344 89608 48238 52398
11735 14516 60722
Năm 5515
Sáu 0674 9215 5517
Bảy 893
Tám 55
Đầu
0 00, 00, 08
1 16, 15, 15, 17
2 27, 22
3 38, 35
4 44
5 55
6 69
7 74
8 82
9 98, 93
Đuôi
0 00, 00
1
2 82, 22
3 93
4 44, 74
5 35, 15, 15, 55
6 16
7 27, 17
8 08, 38, 98
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/09/2022

ĐB 327857
Nhất 55046
Nhì 81223
Ba 30356 06404
61872 35286 12035 68479
42163 96761 69337
Năm 0359
Sáu 5986 1488 9217
Bảy 919
Tám 86
Đầu
0 04
1 17, 19
2 23
3 35, 37
4 46
5 57, 56, 59
6 63, 61
7 72, 79
8 86, 86, 88, 86
9
Đuôi
0
1 61
2 72
3 23, 63
4 04
5 35
6 46, 56, 86, 86, 86
7 57, 37, 17
8 88
9 79, 59, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/08/2022

ĐB 227548
Nhất 11420
Nhì 56424
Ba 23704 19538
27919 37669 62409 39315
24251 61736 34288
Năm 5530
Sáu 4824 8946 7053
Bảy 119
Tám 22
Đầu
0 04, 09
1 19, 15, 19
2 20, 24, 24, 22
3 38, 36, 30
4 48, 46
5 51, 53
6 69
7
8 88
9
Đuôi
0 20, 30
1 51
2 22
3 53
4 24, 04, 24
5 15
6 36, 46
7
8 48, 38, 88
9 19, 69, 09, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/08/2022

ĐB 130019
Nhất 81174
Nhì 49001
Ba 04706 31362
13435 76467 48703 54510
87974 77732 09980
Năm 4747
Sáu 3847 5157 8985
Bảy 756
Tám 47
Đầu
0 01, 06, 03
1 19, 10
2
3 35, 32
4 47, 47, 47
5 57, 56
6 62, 67
7 74, 74
8 80, 85
9
Đuôi
0 10, 80
1 01
2 62, 32
3 03
4 74, 74
5 35, 85
6 06, 56
7 67, 47, 47, 57, 47
8
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 13/08/2022

ĐB 714939
Nhất 20804
Nhì 37836
Ba 99179 58981
67529 92089 93249 78482
87931 97542 54350
Năm 5349
Sáu 2672 4021 3211
Bảy 833
Tám 29
Đầu
0 04
1 11
2 29, 21, 29
3 39, 36, 31, 33
4 49, 42, 49
5 50
6
7 79, 72
8 81, 89, 82
9
Đuôi
0 50
1 81, 31, 21, 11
2 82, 42, 72
3 33
4 04
5
6 36
7
8
9 39, 79, 29, 89, 49, 49, 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 06/08/2022

ĐB 509325
Nhất 90412
Nhì 90185
Ba 90659 14717
44386 29793 83201 36483
28446 35069 44078
Năm 6723
Sáu 9244 0971 0657
Bảy 463
Tám 08
Đầu
0 01, 08
1 12, 17
2 25, 23
3
4 46, 44
5 59, 57
6 69, 63
7 78, 71
8 85, 86, 83
9 93
Đuôi
0
1 01, 71
2 12
3 93, 83, 23, 63
4 44
5 25, 85
6 86, 46
7 17, 57
8 78, 08
9 59, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 30/07/2022

ĐB 274919
Nhất 00446
Nhì 83002
Ba 95569 80906
36537 79142 82667 61929
11885 90757 70584
Năm 1890
Sáu 6457 4270 7594
Bảy 490
Tám 82
Đầu
0 02, 06
1 19
2 29
3 37
4 46, 42
5 57, 57
6 69, 67
7 70
8 85, 84, 82
9 90, 94, 90
Đuôi
0 90, 70, 90
1
2 02, 42, 82
3
4 84, 94
5 85
6 46, 06
7 37, 67, 57, 57
8
9 19, 69, 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 23/07/2022

ĐB 870019
Nhất 20167
Nhì 53856
Ba 06614 38016
13794 35165 42833 92959
82827 36853 79762
Năm 5038
Sáu 8190 7656 8836
Bảy 659
Tám 90
Đầu
0
1 19, 14, 16
2 27
3 33, 38, 36
4
5 56, 59, 53, 56, 59
6 67, 65, 62
7
8
9 94, 90, 90
Đuôi
0 90, 90
1
2 62
3 33, 53
4 14, 94
5 65
6 56, 16, 56, 36
7 67, 27
8 38
9 19, 59, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 16/07/2022

ĐB 156940
Nhất 13776
Nhì 85567
Ba 17735 13282
89419 71558 04080 72110
70727 86811 71847
Năm 6289
Sáu 4748 8622 3103
Bảy 638
Tám 16
Đầu
0 03
1 19, 10, 11, 16
2 27, 22
3 35, 38
4 40, 47, 48
5 58
6 67
7 76
8 82, 80, 89
9
Đuôi
0 40, 80, 10
1 11
2 82, 22
3 03
4
5 35
6 76, 16
7 67, 27, 47
8 58, 48, 38
9 19, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 09/07/2022

ĐB 440674
Nhất 46240
Nhì 52323
Ba 76072 29660
40169 04686 92158 91098
93772 85831 32101
Năm 9347
Sáu 5520 4293 0925
Bảy 390
Tám 77
Đầu
0 01
1
2 23, 20, 25
3 31
4 40, 47
5 58
6 60, 69
7 74, 72, 72, 77
8 86
9 98, 93, 90
Đuôi
0 40, 60, 20, 90
1 31, 01
2 72, 72
3 23, 93
4 74
5 25
6 86
7 47, 77
8 58, 98
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/07/2022

ĐB 592283
Nhất 42738
Nhì 90310
Ba 37958 56813
36826 68781 84098 43538
00759 42426 91967
Năm 9483
Sáu 8574 3271 2691
Bảy 738
Tám 05
Đầu
0 05
1 10, 13
2 26, 26
3 38, 38, 38
4
5 58, 59
6 67
7 74, 71
8 83, 81, 83
9 98, 91
Đuôi
0 10
1 81, 71, 91
2
3 83, 13, 83
4 74
5 05
6 26, 26
7 67
8 38, 58, 98, 38, 38
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/06/2022

ĐB 149036
Nhất 49421
Nhì 73587
Ba 37821 19302
24140 99747 04898 31257
56467 95169 72643
Năm 4319
Sáu 2880 6619 2078
Bảy 725
Tám 00
Đầu
0 02, 00
1 19, 19
2 21, 21, 25
3 36
4 40, 47, 43
5 57
6 67, 69
7 78
8 87, 80
9 98
Đuôi
0 40, 80, 00
1 21, 21
2 02
3 43
4
5 25
6 36
7 87, 47, 57, 67
8 98, 78
9 69, 19, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/06/2022

ĐB 571001
Nhất 55881
Nhì 69928
Ba 35709 69456
48774 46843 55725 80270
27190 37207 82634
Năm 0514
Sáu 9378 5866 4564
Bảy 550
Tám 36
Đầu
0 01, 09, 07
1 14
2 28, 25
3 34, 36
4 43
5 56, 50
6 66, 64
7 74, 70, 78
8 81
9 90
Đuôi
0 70, 90, 50
1 01, 81
2
3 43
4 74, 34, 14, 64
5 25
6 56, 66, 36
7 07
8 28, 78
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/06/2022

ĐB 429240
Nhất 69974
Nhì 61652
Ba 48995 55033
16569 53194 24016 42630
12639 48212 33839
Năm 1467
Sáu 1847 7687 3791
Bảy 983
Tám 71
Đầu
0
1 16, 12
2
3 33, 30, 39, 39
4 40, 47
5 52
6 69, 67
7 74, 71
8 87, 83
9 95, 94, 91
Đuôi
0 40, 30
1 91, 71
2 52, 12
3 33, 83
4 74, 94
5 95
6 16
7 67, 47, 87
8
9 69, 39, 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/06/2022

ĐB 998806
Nhất 16312
Nhì 55020
Ba 23353 38020
92891 49045 93649 08528
74002 34873 87926
Năm 1923
Sáu 7479 2066 4101
Bảy 820
Tám 97
Đầu
0 06, 02, 01
1 12
2 20, 20, 28, 26, 23, 20
3
4 45, 49
5 53
6 66
7 73, 79
8
9 91, 97
Đuôi
0 20, 20, 20
1 91, 01
2 12, 02
3 53, 73, 23
4
5 45
6 06, 26, 66
7 97
8 28
9 49, 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 28/05/2022

ĐB 413218
Nhất 80838
Nhì 81740
Ba 56423 11005
82827 02937 28317 85749
60886 94874 92942
Năm 8754
Sáu 2901 2215 7512
Bảy 206
Tám 39
Đầu
0 05, 01, 06
1 18, 17, 15, 12
2 23, 27
3 38, 37, 39
4 40, 49, 42
5 54
6
7 74
8 86
9
Đuôi
0 40
1 01
2 42, 12
3 23
4 74, 54
5 05, 15
6 86, 06
7 27, 37, 17
8 18, 38
9 49, 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 21/05/2022

ĐB 452711
Nhất 99895
Nhì 17950
Ba 00029 91070
63638 61443 77763 99558
40451 55606 79805
Năm 1813
Sáu 0186 9947 3429
Bảy 975
Tám 57
Đầu
0 06, 05
1 11, 13
2 29, 29
3 38
4 43, 47
5 50, 58, 51, 57
6 63
7 70, 75
8 86
9 95
Đuôi
0 50, 70
1 11, 51
2
3 43, 63, 13
4
5 95, 05, 75
6 06, 86
7 47, 57
8 38, 58
9 29, 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 14/05/2022

ĐB 042146
Nhất 89111
Nhì 95880
Ba 81519 25080
64180 11680 46782 91487
30008 83936 17637
Năm 0889
Sáu 4956 9468 4750
Bảy 017
Tám 68
Đầu
0 08
1 11, 19, 17
2
3 36, 37
4 46
5 56, 50
6 68, 68
7
8 80, 80, 80, 80, 82, 87, 89
9
Đuôi
0 80, 80, 80, 80, 50
1 11
2 82
3
4
5
6 46, 36, 56
7 87, 37, 17
8 08, 68, 68
9 19, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 07/05/2022

ĐB 109725
Nhất 08191
Nhì 83639
Ba 97362 53505
30589 15231 85824 06735
06471 26404 78621
Năm 8583
Sáu 0360 2259 0773
Bảy 702
Tám 52
Đầu
0 05, 04, 02
1
2 25, 24, 21
3 39, 31, 35
4
5 59, 52
6 62, 60
7 71, 73
8 89, 83
9 91
Đuôi
0 60
1 91, 31, 71, 21
2 62, 02, 52
3 83, 73
4 24, 04
5 25, 05, 35
6
7
8
9 39, 89, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 30/04/2022

ĐB 599053
Nhất 40819
Nhì 31054
Ba 24304 83804
32559 74219 28593 77312
34299 34853 56450
Năm 0238
Sáu 5929 4236 9223
Bảy 671
Tám 73
Đầu
0 04, 04
1 19, 19, 12
2 29, 23
3 38, 36
4
5 53, 54, 59, 53, 50
6
7 71, 73
8
9 93, 99
Đuôi
0 50
1 71
2 12
3 53, 93, 53, 23, 73
4 54, 04, 04
5
6 36
7
8 38
9 19, 59, 19, 99, 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 23/04/2022

ĐB 804560
Nhất 60680
Nhì 98634
Ba 44557 29002
36468 20768 76576 22285
11690 86350 67568
Năm 7911
Sáu 3834 1159 2709
Bảy 474
Tám 46
Đầu
0 02, 09
1 11
2
3 34, 34
4 46
5 57, 50, 59
6 60, 68, 68, 68
7 76, 74
8 80, 85
9 90
Đuôi
0 60, 80, 90, 50
1 11
2 02
3
4 34, 34, 74
5 85
6 76, 46
7 57
8 68, 68, 68
9 59, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 16/04/2022

ĐB 979643
Nhất 23214
Nhì 40770
Ba 74048 87752
31230 32968 28492 11443
44575 52195 97730
Năm 4803
Sáu 6119 5489 7949
Bảy 190
Tám 20
Đầu
0 03
1 14, 19
2 20
3 30, 30
4 43, 48, 43, 49
5 52
6 68
7 70, 75
8 89
9 92, 95, 90
Đuôi
0 70, 30, 30, 90, 20
1
2 52, 92
3 43, 43, 03
4 14
5 75, 95
6
7
8 48, 68
9 19, 89, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 09/04/2022

ĐB 301890
Nhất 40993
Nhì 60092
Ba 13337 61620
24267 83419 27337 14021
52313 78512 26070
Năm 5669
Sáu 9103 7526 9048
Bảy 569
Tám 38
Đầu
0 03
1 19, 13, 12
2 20, 21, 26
3 37, 37, 38
4 48
5
6 67, 69, 69
7 70
8
9 90, 93, 92
Đuôi
0 90, 20, 70
1 21
2 92, 12
3 93, 13, 03
4
5
6 26
7 37, 67, 37
8 48, 38
9 19, 69, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/04/2022

ĐB 850844
Nhất 63790
Nhì 47030
Ba 10070 35409
93201 21167 79268 06092
36763 99360 83976
Năm 2476
Sáu 3992 2198 9255
Bảy 751
Tám 92
Đầu
0 09, 01
1
2
3 30
4 44
5 55, 51
6 67, 68, 63, 60
7 70, 76, 76
8
9 90, 92, 92, 98, 92
Đuôi
0 90, 30, 70, 60
1 01, 51
2 92, 92, 92
3 63
4 44
5 55
6 76, 76
7 67
8 68, 98
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 26/03/2022

ĐB 198095
Nhất 16111
Nhì 74120
Ba 31474 63326
36764 24304 11877 59158
15860 78101 84981
Năm 0052
Sáu 7642 5040 3739
Bảy 959
Tám 86
Đầu
0 04, 01
1 11
2 20, 26
3 39
4 42, 40
5 58, 52, 59
6 64, 60
7 74, 77
8 81, 86
9 95
Đuôi
0 20, 60, 40
1 11, 01, 81
2 52, 42
3
4 74, 64, 04
5 95
6 26, 86
7 77
8 58
9 39, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 19/03/2022

ĐB 301671
Nhất 52983
Nhì 31288
Ba 07000 13109
02402 58800 60634 41650
71771 28483 53959
Năm 2958
Sáu 2493 7353 4228
Bảy 382
Tám 49
Đầu
0 00, 09, 02, 00
1
2 28
3 34
4 49
5 50, 59, 58, 53
6
7 71, 71
8 83, 88, 83, 82
9 93
Đuôi
0 00, 00, 50
1 71, 71
2 02, 82
3 83, 83, 93, 53
4 34
5
6
7
8 88, 58, 28
9 09, 59, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 12/03/2022

ĐB 348724
Nhất 04673
Nhì 50470
Ba 47909 26420
79560 58414 96336 93892
97898 35931 83730
Năm 9470
Sáu 1403 1544 7061
Bảy 197
Tám 40
Đầu
0 09, 03
1 14
2 24, 20
3 36, 31, 30
4 44, 40
5
6 60, 61
7 73, 70, 70
8
9 92, 98, 97
Đuôi
0 70, 20, 60, 30, 70, 40
1 31, 61
2 92
3 73, 03
4 24, 14, 44
5
6 36
7 97
8 98
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 05/03/2022

ĐB 816278
Nhất 23773
Nhì 26601
Ba 72419 82810
77082 86849 46159 18464
29664 63526 40114
Năm 3299
Sáu 8052 9270 3658
Bảy 896
Tám 94
Đầu
0 01
1 19, 10, 14
2 26
3
4 49
5 59, 52, 58
6 64, 64
7 78, 73, 70
8 82
9 99, 96, 94
Đuôi
0 10, 70
1 01
2 82, 52
3 73
4 64, 64, 14, 94
5
6 26, 96
7
8 78, 58
9 19, 49, 59, 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 26/02/2022

ĐB 323451
Nhất 23129
Nhì 72631
Ba 20767 36566
46864 62057 50586 29386
38552 69048 09260
Năm 3648
Sáu 2223 0011 2887
Bảy 512
Tám 75
Đầu
0
1 11, 12
2 29, 23
3 31
4 48, 48
5 51, 57, 52
6 67, 66, 64, 60
7 75
8 86, 86, 87
9
Đuôi
0 60
1 51, 31, 11
2 52, 12
3 23
4 64
5 75
6 66, 86, 86
7 67, 57, 87
8 48, 48
9 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 19/02/2022

ĐB 003694
Nhất 32831
Nhì 72388
Ba 51218 61208
65233 74283 15586 06235
76145 63612 36625
Năm 1721
Sáu 0856 6213 2941
Bảy 875
Tám 86
Đầu
0 08
1 18, 12, 13
2 25, 21
3 31, 33, 35
4 45, 41
5 56
6
7 75
8 88, 83, 86, 86
9 94
Đuôi
0
1 31, 21, 41
2 12
3 33, 83, 13
4 94
5 35, 45, 25, 75
6 86, 56, 86
7
8 88, 18, 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 12/02/2022

ĐB 197889
Nhất 25044
Nhì 85462
Ba 04300 07505
84697 01147 44227 80312
42992 26937 59970
Năm 6291
Sáu 4209 0985 8948
Bảy 863
Tám 65
Đầu
0 00, 05, 09
1 12
2 27
3 37
4 44, 47, 48
5
6 62, 63, 65
7 70
8 89, 85
9 97, 92, 91
Đuôi
0 00, 70
1 91
2 62, 12, 92
3 63
4 44
5 05, 85, 65
6
7 97, 47, 27, 37
8 48
9 89, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 05/02/2022

ĐB 481894
Nhất 23427
Nhì 48752
Ba 39454 83251
87921 44079 77767 44608
44084 15418 42555
Năm 9705
Sáu 3499 2196 8111
Bảy 508
Tám 83
Đầu
0 08, 05, 08
1 18, 11
2 27, 21
3
4
5 52, 54, 51, 55
6 67
7 79
8 84, 83
9 94, 99, 96
Đuôi
0
1 51, 21, 11
2 52
3 83
4 94, 54, 84
5 55, 05
6 96
7 27, 67
8 08, 18, 08
9 79, 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 29/01/2022

ĐB 930165
Nhất 84273
Nhì 50472
Ba 73757 29379
83378 63738 66335 39454
45407 78720 52841
Năm 3754
Sáu 6198 7061 0031
Bảy 408
Tám 14
Đầu
0 07, 08
1 14
2 20
3 38, 35, 31
4 41
5 57, 54, 54
6 65, 61
7 73, 72, 79, 78
8
9 98
Đuôi
0 20
1 41, 61, 31
2 72
3 73
4 54, 54, 14
5 65, 35
6
7 57, 07
8 78, 38, 98, 08
9 79

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Ngãi. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Ngãi 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày?

Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày thế nào?

Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQNG 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQNG 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.